VERSKA STATISTIKA za leto 2020 v Pastoralni zvezi Dravograd

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2020 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstne knjige naših šest župnij smo za leto 2020 vpisali:

DRAVOGRAD: 19 krstov / 12 deklic in 7 fantov/  5 zakonskih,   14 nezakonskih

ŠEMPETER: 6 krstov/ 4 deklice in  2 fanta),  6 nezakonskih,

ŠENTJANŽ: 7 krstov/ 5 deklic in 2  fanta /  1 zakonski in  6 zakonskih,

OJSTRICA:  2 krsta / 2 fanta /

1 zakonski, 1 nezakonski

LIBELIČE:  6 krstov /  2 deklici,  4 fantov/  zakonski 2,  nezakonski 4,

ČRNEČE:  11 krstov /  5 deklic in  5 fantov/  2 zakonska,  4 nezakonski,

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti, obsiskati pripravo (enkrat na mesec 3 četrtek v mesecu). Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

 

Poročna knjiga: V poročne knjige smo vpisali za leto 2020:

DRAVOGRAD: 5 porok.

ŠEMPETER: 2 poroki, 1 zlata poroka

ŠENTJANŽ: nobene poroke,

OJSTRICA: nobene poroke, LIBELIČE:  1 poroka

ČRNEČE: 1 poroka, (2 od drugod pri Križu),

 

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

 

Mrliška knjiga: V mrliške knjige 2020 smo vpisali:

DRAVOGRAD:  43 oseb, od tega  17 moških in 25 žensk, povprečna starost 80 let, najstarejša dva 99 let, 14 je bilo starih preko 90 let, maziljenih 12, prejemalo zakramente 5.

ŠEMPETER:  9 oseb, od tega  8 moških in  1 ženska, povprečna starost 70 let, najstarejši  88 let,  maziljena 2, prejemalo zakramente 5;

ŠENTJANŽ: 13 oseb,  6 moških in  7 žensk, povprečna starost 78 let, najstarejša  93 let, maziljena 2, prejem zakramentov 6;

OJSTRICA: 5 oseb, od tega  1 moški, 4 ženske, povprečna starost 87 let, najstarejša  97 let,  maziljenih 3, prejemali zakramente 1;

LIBELIČE:  10 oseb, od tega 6 moških in  4 ženski, povprečna starost 78 let, najstarejša 95 let.

ČRNEČE:  8 oseb, od tega 3 moški in  ženske, najstarejši 94 let, povprečna starost  80 let.

Ohranimo lep in hvaležen odnos do pokojnih, da v župnijski cerkvi darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne. VSe ostalo nima velike vrednosti.

BIRMANCI:

Zaradi razmer v naših župnijah ni bilo svete birme. Vse smo prenesli v  2021 leto. Upajmo na najboljše.

PRVOOBHAJANCI:

 

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo

  • v Dravogradu 18 (11 fantov in 7 deklet),
  • Pri Križu 5 – iz Libelič 3  in 2 iz Črneč  (4 fantje in 1 dekle)
  • V Šempetru 18 (7 fantov in 11 deklet) prvoobhajancev.

 

Povprečen obisk nedeljnikov:

Dravograd: 105 oseb; Šempeter: 45 oseb; Šentjanž: 30 oseb; Črneče: 29 oseb; Libeliče: 30 oseb; Ojstrica: 20 oseb.

 

Ko se bodo razmere uredile, vas seveda vabiva k svetim mašam v ‘živo’. Do takrat pač mašujeva sama. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja. Skozi njo merimo tudi utrip župnijskega življenja. Letos je vse bilo res v posebnih okoliščinah, zato so statistični podatki nerealni. Veljavni res samo za letošnje posebno – Covid leto.

Povprečna nedeljska nabirka znaša: Dravograd 100 € (ob nedeljah) 20 (ob sobotah), Črneče 35 €, Šempeter 30 €, Šentjanž 30 €, Libeliče 30 €, Ojstrica 25 €. Letošnje številke so tudi povsem nerealne. Ogromno izpada dohodka beležimo. Posebej v času posta in velike noči ter zadnje tri mesece leta, pa sploh ni bilo dohodka. Tu in tam je kdo daroval za potrebe župnije, kar smo seveda redno objavljali v našem Studencu.

Povprečno število obhajil na nedelje:

  • Dravograd – 40 obhajil
  • Šentjanž – 17 obhajil
  • Šempeter – 10 obhajil
  • Ojstrica – 10 obhajil
  • Črneče – 15 obhajil
  • Libeliče – 13 obhajil

NAROČNINE VERSKEGA TISKA v PZD:

Družina: 26 naročnikov

Ognjišče: 74 naročnikov

Mavrica: 3 naročniki

Misijonska obzorja: 12 naročnikov

Mohorjevke: 17 naročnikov

Prijatelj:  10 naročnikov

Ministrant: 18 naročnikov

Studenec mesečni:  57 rednih naročnikov (tiskamo 140 izvodov)