Verska statistika v župnijah Pastoralne zveze Dravograd – 2018

Tukaj objavljamo letno poročilo statističnih podatkov za župnije naše Pastoralne zveze Dravograd zaa leto 2018…

 Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2018 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstnih knjigah naših šest župnij smo vpisali:

DRAVOGRAD: 22 krstov /15 deklic in 7 fantov/ 6 zakonski,  15 nezakonskih

ŠEMPETER: 13 krstov /5 deklic in 8 fantov), 11 nezakonskih, 2 zakonska

ŠENTJANŽ: 10 krstov /7 fantov in 3 deklice/ 7 nezakonskih in 2 zakonska

OJSTRICA: 1 krst, nezakonski, 1 fantek

LIBELIČE: 1 krst / 1 fant/ nezakonski

ČRNEČE: 11 krsti / 7 deklic in 4 fantje/ 2 zakonska, 9 nezakonskih

 

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti, obiskati pripravo (enkrat na mesec 3 četrtek v mesecu). Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali:

DRAVOGRAD: 5 porok, od tega vsi iz domače fare

ŠEMPETER: 3 poroke, 2 iz domače fare, 1 od drugod

ŠENTJANŽ: nobene poroke

OJSTRICA: nobene poroke

LIBELIČE: 1 poroka

ČRNEČE: 2 poroki od drugod

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali:

DRAVOGRAD: 23 oseb, od tega 15 moških in 8 žensk, povprečna starost 77 let, 6 maziljenih, 12 brez zakramentov

ŠEMPETER: 7 oseb, od tega 4 moški in 3 ženske, povprečna starost 77 let, 1 maziljen

ŠENTJANŽ: 14 oseb, 6 moških in 8 žensk, povprečna starost 68 let,  4 maziljeni,

OJSTRICA: 5 oseb, od tega 2 moška, 3 ženske, povprečna starost 88 let, 2 maziljena

LIBELIČE:7 oseb, od tega 3 moški in 4 ženske, povprečna starost 75 let,

ČRNEČE: 11 oseb, od tega 5 moških in 6 žensk, povprečna starost 76 let

 

Ohranimo lep in hvaležen odnos do pokojnih, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je izjemen dar za naše rajne. V letu 2018 je bilo maš premalo. Franček jih dobi veliko od drugod, v Dravogradu se komaj izide skozi mesec. Naročenih maš je vedno manj.

 

V naših župnijah je bilo v preteklem letu birmanih 45 birmancev, od tega 20 iz Dravograda 2 iz Ojstrice, 10 iz Šentjanža in 4 iz Šempetra, 4 iz Črneč, 5 iz Libelič.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 39 prvoobhajancev (v Dravogradu 14, na Ojstrici 0, Črneče 4, Libeliče 3, Šentjanžu in Šempeter 18).

 

Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja. Povprečen obisk je 8 % na število katoličanov v župniji.

 

 

Darovanja – povprečna nedeljska nabirka znaša: Dravograd 145 €, Črneče 43 €, Šentjanž 38 €, Šempeter 33 €, Libeliče 37 €, Ojstrica 32 €.

—————————————————————————————————-

HVALA VSEM KOLEDNIKOM PO NAŠIH ŽUPNIJAH, KI STE PRINAŠALI BOŽJI BLAGOSLOV LJUDEM in POKROPILI NJIHOVE DOMOVE ter molili z njimi

in prinašali veselo sporočilo božje ljubezni in učlovečenja.

Hvala tudi vsem, ki ste darovali kolednikom za slovenske misijonarje po svetu. Naj vaši darovi in vaša žrtev prinese obilje blagoslova tudi vsem, ki bodo vaših darov deležni.                                                                            hvaležna župnika Igor in Franček

—————————————————————————————————-

NABIRKA OB KVATRNI NEDELJI 23.12.2018:

Dravograd 141 €, Črneče 36 €, Šempeter 39 €, Libeliče 35 €, Ojstrica 37 €, Šentjanž 33 €. Hvala za vaše darove za bogoslovje in semenišče.

 

VERSKI TISK

 

Naročniki Družine: V Dravogradu 16, Šentjanž 1, Šempeter 0,  Libeliče 6, Črneče 8, Ojstrica 1.

 

Naročniki Ognjišča: Ojstrica 12, Dravograd 32, Šentjanž 8, Šempeter 0, Libeliče 30, Črneče 29.

 

Mohorjeve knjige: Dravograd 9, Ojstrica 1, Šentjanž 0, Libeliče 1, Črneče 5.

 

Mavrica: Dravograd 18, Črneče 1, Libeliče 1, Šempeter, Ojstrica in Šentjanž 0

 

Misijonska obzorja: Dravograd 2, Libeliče 7, Črneče 3, Ojstrica, Šentjanž in Šempeter: 0

RAZDELJENA OBHAJILA v PZD: povprečje 250 na nedeljo.