Vlaka v farovškem gozdu

Kakor vsaka župnija, tudi naša poseduje nekaj gozda, ki so ga pretekli rodovi podarili in izročili takratnemu proštu v nadarbino (dohodek iz gozda je bil osebno njegov), da je lahko poskrbel zase. Po drugi svet.vojni je bil ves gozd nacionaliziran in v denacionalizaciji vrnjen župniji. Škofija je pred leti vse nadarbinske posesti duhovnikov izročila župniji, ki pa se je morala zavezati, da bo za svojega župnika (prej prošta) tudi poskrbela.
Naš sedanji farni gozd (prej nadarbinski) pa je izjemno strm in skoraj nedostopen za spravilo lesa iz njega. Ker smo se odločili za ogrevanje na biomaso, potrebujemo les, ki ga imamo dovolj v gozdu. A kako naj ga pridobimo in spravimo do uporabe, če pa je nedostopnost in pomanjkanje vlak v farnem gozdu velika?
Zato smo se po dovoljenju Zavoda za gozdove RS in izdelani dokumentaciji za izdelavo vlake (logarji v Dravogradu) odločili za izdelavo vlake. Kar nekaj soglasij je bilo potrebnih in ko smo vse pridobili, smo se lotili nemajhnega zalogaja in tako nastaja tako potrebna vlaka v farnem gozdu.
Prilagamo nekaj slik za pokušino.