VPIS k VEROUKU 2023/24 v PZD
Po sklepu na seji katehetov PZD smo sklenili, da bo vpis k verouku

v soboto 9.9.2023 od 9.00 -12.00 tako v Šentjanžu kot v Dravogradu.

V Črnečah in Libeličah vpis že poteka elektronsko. Na Ojstrici bo 17.9.2023 po maši.

Vpisnina (veroučni prispevek na leto) na družino je 45 €.

Z veroukom pričnemo 18. septembra.

svet katehetov PZD