Začeli smo postni čas s pepeljenjem na pepelnico – 26.2.2020

Kakor pravi sedanji papež Frančišek postni čas prihaja k nam kot previdnostni čas, da bi spremenili svojo ustaljeno pot, obnovili zmožnost reagiranja na stvarnost zla, ki nas vedno izziva. Postni čas je treba živeti kot čas spreobrnjenja, osebne in skupnostne prenove preko približevanja Bogu in zaupnega sprejemanja evangelija. Na ta način lahko tudi na brate in sestre ter njihove stiske, gledamo z novimi očmi.

Zato smo se tudi v Dravogradu na sam pepelnični dan pri bogoslužju okrepili z božjo besedo in raznimi sklepi, ki nam jih je župnik Igor predlagal v izvrševanje. Vse župnije je povabil, da bi v vseh družinah in posamezniki ravno tako, v postu odrekli slabim besedam, zato je pripravil posebno nalepko: V postu se bom vzdržal grdih besed in preklinjanja. Po pepeljenju pa je vsakega povabil, da je ob križ in gorečo svečo oddal razbito črepinjo v znamenje, da želimo Bogu na voljo dati našo razbitost v odnosih, kar sami ne moremo več popraviti.

V nagovoru pa nas je župnik Igor povabil k delom ljubezni do bližnjega in k upoštevanju nekaterih pobud, ki jih za letošnji postni čas predlaga Slovenska Karitas.

MI