Začetek novega veroučnega leta v PZŽD in Slomškova nedelja

V naši Pastoralni Zvezi (PZŽD) smo že veselo pričeli z veroučnimi srečanji. Vemo pa, da je del verouka tudi sveta maša, saj se na poseben način srečamo z Jezusom in gradimo prijateljstvo z Njim.. Tudi letošnji bogoslužni zvezek s spodbudnim naslovom , Hodi za menoj, veroučence vabi, da bi sledili Njemu in z veseljem prihajali k sveti maši. Zato želimo na začetku tega veroučnega leta vsa naša prizadevanja, vse naše načrte, ideje, izzive, izročiti v Božje varstvo in z božjim blagoslovom pričeti to veroučno leto. Katehetsko nedeljo smo že obhajali v Šentjanžu in pri sv. Petru na Kronski gori (20. septembra), v Črnečah in Libeličah se bo to zgodilo prihodnjo nedeljo (4. oktobra), v Dravogradu pa 27. septembra, ko smo obhajali tudi Slomškovo nedeljo. Veroučenci so sodelovali z lepim petjem in prošnjami. Otroci so pred vstopom v cerkev prejeli papirnati sončni žarek, cvet, list ali iskrico. Pri darovanju pa smo na oltar prinesli risbe sonca z oblaki, drevesa in srca. Otroci so plakate dopolnili in tako poskrbeli, da je sonce s svojimi žarki zasijalo, drevo ozelenelo in zacvetelo, srce pa se zaiskrilo. Tako smo želeli skupaj s kruhom in vinom darovati naše veroučno leto s prošnjo, da bo obrodilo bogate sadove. Seveda pa se moramo, po zgledu blaženega Slomška, za to vsi potruditi, tako otroci, starši, duhovniki, kateheti in vsi verniki, vsak po svojih močeh. Ko skupaj slavimo Boga, mu veselo prepevamo, si med seboj pomagamo, smo med seboj prijatelji, sodelujemo pri sveti maši, delimo veselje – takrat posijejo sončni žarki, takrat drevo ozeleni in takrat se srce zaiskri. Naj bo letošnje veroučno leto z Njegovo pomočjo v naši pastoralni zvezi polno sadov in božjih milosti.

Zapisala Katja Epšek- katehistinja

DSC_0309 DSC_0311 DSC_0313