Zahvala g. Igorju ob 5. obletnici bivanja v Dravogradu

V zadnjih dneh smo brali Božjo Besedo o sejalcu, ki seje seme. Nekaj tega pade na pot, kjer se ga pohodi, nekaj med kamenje in trnje, kjer ni pogojev za rast, nekaj pa ga pade v rodovitno prst, kjer pa je sad obilen.

Spoštovani gospod župnik, v teh dneh praznujemo 5. obletnico vašega prihoda v našo župnijo. Župnijski sodelavci se danes tega dne spominjamo in zahvaljujemo Bogu, da vas je poslal k nam. Zahvala velja seveda tudi vam, ki ste ta izziv sprejeli.

V teh letih ste veliko sejali, mnogo smo skupaj z vami želi, nekaj pa je tudi semena, ki je padlo na pota brezbrižnosti in bilo v kali zatrto; nekaj je tudi semena, ki je sicer začelo kaliti, a zaradi premalo navdušenja in želje po Božji bližini ni pognalo in ni rodilo sadu. A Bogu hvala, precej semena je padlo v rodovitno zemljo. Upam si trditi, da se je sejalo veliko in tudi žetev je bilo kar nekaj.

Žal pa so tudi časi takšni, ki Cerkvi niso naklonjeni, kristjane nas vsak dan bombardirajo iz vseh strani in včasih imam občutek, da smo za vse krivi mi. Občutek imam, da se kristjani pogosto želimo potuhniti in večkrat sklonimo glavo. Že Jezus sam je napovedal: »Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.« (Mr 5, 11) Vendar je Jezus tudi rekel: »Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden.« (Mt 10, 38) Mislim, da bi se kristjani morali bolj zavedati, da je Jezus na naši strani in kdor iskreno seje, mu bo dano, da bo tudi žel. Nikoli nismo sami! Mislim, da lahko kristjani ponosno stopamo po tej zemlji, saj imamo za vodnika Božjega Sina.

Jezus je tudi tisti »krivec«, da imamo g. Igorja med seboj. On že ve zakaj. Kakor imam napake jaz in pa ti, ima tudi vsak duhovnik po svoji človeški plati napake. Neumno bi bilo pričakovati drugače! Vendar pozabljamo, da ima duhovnik tudi sveto plat! Tisti del, ki je posvečen in blagoslovljen od samega Jezusa. Kajti Jezus je tisti, ki je duhovnika poklical in On je tisti, ki vodi njegove misli, besede in dejanja. Kaj si lahko želimo še več?!? Imamo duhovnika, imamo Vodnika v Jezusu, ki nas ne zapusti niti za trenutek v tem zemeljskem življenju. Sprašujem pa se ali jaz ali ti ali vsak od nas naredi dovolj za to župnijo? Smo res pripravljeni svoje talente dati na razpolago in pomagati h gradnji tega našega skupnega Doma. Si predstavljate, kaj bi lahko naredili, če bi vsak od nas prispeval delček tistega svojega daru!?!

Spoštovani gospod župnik, hvaležni smo za vsako vašo kapljo potu, ki ste jo izgubili ob sejanju po tej Božji njivi. Gotovo si želimo to pastoralno zvezo še dalje graditi. Mogoče bi si želeli, da bi si znali delo bolj razdeliti. Gotovo bi vas želeli s tem tudi razbremeniti. Gospod župnik in vsi navzoči: molimo drug za drugega in za blagoslov naše župnije, da bo tu resnično nastajalo okolje, kjer se bomo vsi, od otrok do starejših, radi zbirali.

Marko Kocuvan v imenu župnije in sodelavcev