Zahvale Jezusu posameznih skupin na lepi nedelji

Kaj vse so povedali predstavniki posameznih skupin, ki delujejo v župniji:

Hvala ti Gospod za vsa slavljenja, ko mi besede ne gredo iz jezika in lahko pojem. Ko se moje srce odpre le zate in me petje popelje vse do Tebe.

Hvala ti dobri Jezus za našo molitveno skupino, za vsakega molivca posebej in za vse trenutke, ki jih lahko preživimo v pogovoru in druženju s Teboj.

Hvala ti za duhovnike, ki nam prinašajo na oltar Tebe, da te lahko slavimo, častimo in se ti zahvaljujemo. Amen.

Hvala ti dobri Jezus za našo skupino Karitas. Hvala ti, da si nas poklical h karitativnemu poslanstvu v naši župniji, da lahko v ljubezni do Boga in bližnjega prinašamo upanje ljudem, ki so v mnogoterih stiskah.

Dragi Jezus, hvala ti, da smo se letos srečevali v okviru Nedeljskih družinskih dopoldnevov. Starši smo ob izbranih temah poglabljali znanje in vero, otroci pa so kvalitetno preživljali čas ob animatorjih. Vsaj 50 ali 60 družin je bilo tako ali drugače deležnih blagoslova teh srečanj. Samo Bog ve, kakšni sadovi so to in kaj vse to odpira in prinaša. Hvala, ker nas tudi preko družin združuješ v naši Pastoralni zvezi.

Dobri Jezus, hvala za spletno stran jagnje.si, kjer lahko spremljamo dogodke v naši župniji, beremo zanimive prispevke in najdemo vzpodbudne misli. Hvala, da si lahko tudi tako delimo doživljanja, se povezujemo in skupaj rastemo kot občestvo.

Hvala ti dobri Jezus za našo skupino krasilk, ki s cvetjem krasimo oltarje v  naši  župnijski cerkvi Sv. Janeza Evangelista.

Hvala  ti dobri Jezus  za dobre in plemenite krasilke, ki z ljubeznijo do Boga in do lepote našega skupnega doma – župnijske cerkve, srčno opravljamo to poslanstvo, za katerega smo ti še posebej hvaležne.

Hvala, da si nas poklical, da lahko z lepoto cvetja slavimo in častimo tebe Boga Stvarnika, Jezusa Kristusa našega Gospoda, mamo Marijo in vse svetnike na naših oltarjih.

Dragi Jezus, hvala ti, ker si v naših srcih in tako veroučitelji, kateheti nikoli ne učimo sami, ampak smo tvoje orodje. Hvala, ker lahko govorimo o tebi in tvojo Ljubezen delimo našim otrokom.

Hvala dobri Jezus za našo skupino za dobrodelnost v naši župniji Dravograd.

Hvala, da si me poklical v to skupino. Tu smo dobri in plemeniti sodelavci, ki z ljubeznijo in dobroto srca služimo Tebi, ko delamo za župnijsko skupnost in z materialnimi dobrinami skrbimo za potrebe in dobro počutje vseh v župniji.

Dragi Jezus, hvala ti za duhovni vikend. Za nekakšen duhovni oddih, kjer se lahko prepustimo tvoji ljubezni in se poglobimo vase. Hvala ti, da te lahko na duhovnem vikendu začutimo na vse načine in te spoznamo še kako drugače. Nekateri božji dotik, tvoj dotik, doživijo prav tam, ker so obdani z ljudmi, ki sledijo tebi in te slavijo in tako se lahko prepustijo in ti odprejo srce. Jezus hvala ti za vse duhovne vikende, ki so že bili in hvala ti za tiste, ki še prihajajo.

Hvala dobri Jezus za vse pevke in pevce našega cerkvenega zbora.

Hvala, da si mi dal pevski talent, da lahko v našem pevskem zboru, skupaj s tako srčnimi pevkami, pojemo tebi Bogu Stvarniku in naši materi Mariji v čast; tebe slavimo pri sv. mašah in pri bogoslužju.

Hvala Jezus, da lahko s svojim petjem poživljamo župnijsko občestvo, da lahko v srca vernikov prinašamo veselje, radost in Ljubezen do Boga, tebe edinega našega Stvarnika in do mame Marije.

Želimo si, da bi dobri Jezus poživil naš cerkveni zbor in da bi se vanj vključili novi pevci.

Naši prvoobhajanci so posebna generacija. Njihov veroučni začetek je zaznamovala korona, ki nas je zaprla v naše domove in prikovala na zaslone računalnikov. Zasloni ponujajo našim otrokom obilo zabave in animacije. Zaradi tega imata naša katehetinja gospa Zofija in gospod župnik še posebej težko delo. Vendar sta s svojo vero in vztrajnostjo naše otroke pripeljala do novega zakramenta, predvsem pa sta vzpodbudila otroke, da so spustili Jezusa v svoje srce. Zato se starši še posebej zahvaljujemo.

Dragi Jezus, hvala ti za vsa mlada Srca, ki hodijo po svetu v Tvojem imenu. Hvala ti za vse mlade, ki razdajajo veselje, upanje in Ljubezen. Za vse, ki te čutijo v vsakem dnevu in vsaki noči. Hvala ti, ker mladim daješ moč, da raziskujejo, kdo se zares skriva v njihovih Srcih. Da raziskujejo, kdo je tisti, ki jim lepša vsak dan.

To si ti Gospod in zaradi tebe je vsako mlado Srce, ki ti sledi, svobodno kot metulj, ki prvič razpre svoja krila. In hvala ti za to.

Hvala dobri Jezus, da si me poklical v službo cerkvenega ključarja župnije Dravograd. To službo s srcem in vsemi svojimi sposobnostmi vestno opravljam že vrsto let.

Čutim osebno zadovoljstvo in veliko hvaležnost Bogu, da skupaj z gospodom župnikom Igorjem, opravljam za župnijo pomembno delo, ko skrbim za materialni blagor Cerkve, za vzdrževanje naše župnijske cerkve, za njeno urejenost in ohranjanje cerkvene opreme.

Hvala dobri Jezus za podeljeno zaupanje. Skupaj s farani pa si želim, da bi v službo cerkvenega ključarja poklical še kakšnega zaupanja vrednega farana.

Dragi Jezus, hvala ti za milost Svetopisemskih uric, kjer smo otrokom ob svetopisemskih zgodbah približevali vero, doživetje Božje ljubezni in navzočnosti z izkušnjo molitve. Zahvala vsem staršem za zaupanje otrok in trud, da so kljub številnim obveznostim pripeljali svoje otroke. Na tem mestu tudi povabilo za vnaprej, da bodo Svetopisemske urice še naprej vzpodbuda otrokom in da jim večkrat povemo, da jih ima Bog rad ter želi, da smo srečni.

Hvala ti dobri Jezus za ministrantsko skupino naše župnije, da nam v njej daješ, da smemo sodelovati pri mašni daritvi in Ti streči. Hvala tudi za naše duhovnike, da si po njih navzoč in dejaven med nami.

Dragi Jezus, ko se ozrem nazaj na to veroučno leto se zavem, kako zelo sem bila blagoslovljena, da sem imela Tebe kot svojega vodnika in prijatelja. Tvoja prisotnost v mojem življenju me je navdihnila, da sem se še bolj poglobila v svojo vero in odnos s Teboj. Tvoja ljubezen in milost sta me spremljali skozi vsak dan in mi dajali upanje. Hvala, ker si mi pomagal pri mojem duhovnem razvoju in mi dal moč, da sem premagovala ovire in se soočala s težavami. Hvala, ker si mi bil vzor in me spodbujal da sem postala boljši človek.

Dragi Jezus, hvala za danes, hvala za včeraj, hvala za predvčerajšnjim in še bi lahko naštevala do prve veroučne ure in prvega animatorskega srečanja. HVALA za vsako minutko, ki so jo voditelji namenili nam, da so nam približali Tebe in Tvojo ljubezen, da verjamejo v nas, ko še sami ne in da večino svojega časa namenijo nam, da širijo tvojo ljubezen in skrbijo, da Zate izve čim več ljudi. Hvala, da mlajšim dajejo zgled kako živeti s Tabo.

Dragi Jezus, hvala ti tudi za Studenec in vsa tedenska oznanila, s katerimi se naš gospod župnik tako trudi, da nas obvešča in organizira. Da se lahko med seboj povezujemo, spoznavamo duhovno rast skupin, ter da smo lahko tako med seboj povezani v eno veliko občestvo. Njegovo občestvo. Hvala Jezus, da se lahko preko župnijskih medijev počutimo bolj povezani z župnijo.

Dragi Jezus, hvala ti za skupino bralcev Božje besede v naši župniji, sestavljene iz srčnih vernikov, ljubiteljev Tvoje Besede.

Gospod Jezus zahvaljujem se ti, da lahko uresničujem svoje poslanstvo v tej skupini, kjer iz ljubezni do prebiranja Besede iz  Sv. pisma  rastem v veri in živim svoje krščansko življenje.

Hvala Jezus, da lahko  bralci pri branju božje besede, pri sv. maši posredujemo ljudem tvojo Besedo, ki je živa in navdihnjena.

Hvala Jezus, za tvojo besedo, ki je hrana in pijača za naše duše in moč za naše vsakdanje življenje.

Dragi Jezus hvala ti, da smo lahko poromali k naši Medžugorski Mariji, ki nas je nadvse prevzela s svojo milino, lepoto, blagoslovi, radostjo, upanjem, sporočili, ki smo jih prebirali in se ob njih poglabljali v molitvah. Besede niso dovolj. Bila so dejanja, trenutki svetosti, časi molitve, solze sreče, ki ostajajo v nas nepozabna.

Na oltar prinašam kipec Marije, naj nas vse objame in prevzame njena materinska ljubezen.

Če se ozremo naokrog, vidimo občestvo, občestvo, v katerega spada vsak od nas tu. Zatorej, moji predragi in tako zaželeni bratje in sestre, moje veselje in moja krona, stojte trdno v Gospodu, kajti on nam daje darove in še veliko več, kar se šele učimo sprejemati. Zato si podarimo njegovo ljubezen s prijetnim nasmehom in obljubo, da z Zaupanjem Vanj, bomo Tvojo Ljubezen živeli tudi v prihodnjem letu.