Zahvalna nedelja pri Sv. Magdaleni – 28. 10. 2018

Na žegnanjsko nedeljo 28.oktobra je bila tudi letos zahvalna nedelja v cerkvici Sv. Magdalene na Vratih. Skozi vse leto so in še potekajo obnovitvena dela na zunanjosti ( nova streha) in notranjosti ( obnova oltarja ) cerkvice, ob složni povezavi domačinov, ki še imajo čut za ohranjanje in svetost domačega svetišča.

Vendar ob zahvali za ohranjanje tega svetišča, vseh materialnih dobrin, ki smo jih vsak dan deležni od Boga, je zahvala župnika Igorja Bogu bila posebej namenjena za vse duhovne vrednote vere, ki se živijo v župniji Dravograd in se izražajo tudi z lepo udeležbo faranov pri sv. mašah in pobožnostih skozi vse leto  tudi v cerkvici  Sv.  Magdalene.

Tako je bila izražena  zahvala Bogu za vero in mnoge verne farane v župniji Dravograd, za vse skupine v župniji ( ministrante, ključarje, katehete in veroučitelje, cerkvene pevce, bralce beril, svetovalce v ŽPS, člane Karitas, člane molitvenih skupin) in še za mnoge druge farane, ki gradijo prave krščanske odnose in si nesebično prizadevajo na duhovnem področju za rast vere v družinah in župnijskem občestvu.Pri sveti maši nas je vera slepega berača Bartimaja iz Markovega evangelija globoko nagovarjala. V njegovem odnosu do Jezusa nam je bilo prikazano,  na kakšen način poglobiti svojo vero v Jezusa. Slepi Bartimaj je v spoznanju svojega bednega položaja, spoznal, da edino Jezus ga lahko reši njegove slepote. Zato tudi nam kaže zgled, da v svojem spoznanju svoje omejene danosti, leto izročimo Jezusu z besedami »Jezus, Davidov sin, usmili se me !« Jezus pa tako kot  Bartimaja tudi nas sprašuje » Kaj  hočeš, da ti storim?« Naš odgovor pa mora biti v preprostem zaupanju in popolni predanosti Jezusu. Tako bomo tudi mi zaslišali Jezusove besede : » Pojdi, tvoja vera te je rešila !« Le tako bomo spregledali in bomo šli za njim.

Kljub ne preveč prijaznemu vremenu smo se po končani sv. maši še zunaj cerkvice prijetno podružili, hvaležni  za  vse in z novo iskrico upanja in vere v srcu, smo z odhajali domov.

Zapisala  Irma