Zahvalna nedelja v župniji Črneče
Zahvalna  nedelja je v cerkvenem letu lepa priložnost, da se za vse dobro, ki smo ga deležni iskreno zahvalimo Bogu in ljudem. V Črnečah in pri Sv.Križu  se je naš župnik Franček Kraner
zahvalil vsem, ki mu pomagajo pri delu za našo župnijo in pri bogoslužju:

 župnijskemu pastoralnemu svetu,
pevcem,
ključarjema pri Sv.Križu,
ministrantom
in bralcem beril ter prošenj,
članom župnijske Karitas,
vsem, ki skrbijo za čistočo in lepoto bogoslužnih prostorov,
posebej pa se je spomnil katehistinje Katje Epšek in Igorja Glasenčnika, naddekana in moderatorja naše pastoralne zveze.
V župnijski cerkvi  je tudi letos pripravila lepo in bogato dekoracijo prizadevna Andreja Epšek.
Zahvalo pa so prejeli tudi domačini z Dobrove,Tolstega Vrha in Podklanca, ki so zgradili nove stopnice k romarski cerkvi sv.Križa, saj so bile prejšnje že dotrajane in nevarne.
Žal pa še vedno nimamo ključarjev za župnijsko cerkev, saj  je sedanji ključar  bolan.Če župniku in župnijskemu  pastoralnemu svetu ne bo uspelo najti novih, bo potrebno iskati  ključarje  v drugih župnijah naše pastoralne zveze.
                                                                                                                         zapisal: Franci KotnikIMG_2917a
 IMG_2911aIMG_2919a