Zahvalne nedelje v PZD

To nedeljo smo se skoraj v vseh cerkvah ( v Dravogradu in na Ojstrici že na prvo nedeljo v oktobru) naše PZD zahvalili za vse prejete dobrote v tem letu dobremu Bogu.

”Beseda HVALA. Tako lahko jo je izreči, pa vendar gre večkrat težko iz naših ust. Pri maši na zahvalno nedeljo v Šentjanžu smo jo velikokrat izrekli. Hvala vsakemu in vsem, ki so skozi vso leto zaslužni, da je naša cerkev sv. Janeza Krstnika živa skupnost vernikov. Hvala vsem, ki so prinesli dobrote, in smo jih po maši zaužili”, so zapisali v Šentjanžu.

”V nedeljo, 5.11. smo tudi v župniji sv. Peter na Kronski gori praznovali zahvalno nedeljo. Že ob vstopu v cerkev so nas pred glavnim oltarjem opozorili tam zloženi pridelki naših vrtov, sadovnjakov  in polj ter izdelki pridnih človeških rok. Stvarnik daje rast vsemu kar nas obkroža, zato se mu moramo nenehno zahvaljevati. Še posebej mu moramo biti hvaležni za življenje, na kar nas je lepo opozoril župnik Franček, ki je med mašo podelil krst malemu Taju.

Preden smo zapeli zahvalno pesem, smo se s skromnim darom iskreno zahvalili g. župniku, ki  še vedno kljub upokojitvi dobre volje prihaja med nas, nam deli zakramente in znanja veselo oznanilo” je zapisala tajnica ŽPS Šempeter ga.Bernarda.

Tudi ostala svetišč so odmevala v besedi Hvala večnemu Bogu in blagoslovu prinešene hrane za skupni agape.