Zaključek skavtskega leta

Zaključilo se je še eno uspešno skavtsko leto. Enajsto za steg Koroška 2 in njegovih 60 članov. Skupni zaključek z mladimi in starši je bilo letos v Dravogradu. Voditelji so pripravili program za otroke in starše. Otroci so imeli pred seboj njim ljubo pustolovščino: veliko igro. Seveda niso mogli brez priljubljene skavtske igre »roverček«. Starši pa so se po kratkem, pogumnem uvodu razdelili v tri skupine. Po skupinah so razmišljali o preživljanju prostega časa v družini, odnosu do ponudbe spleta ter spolne vzgoje. Seveda iz vidika otrok.

Svojo preverbo so opravili tudi voditelji. Septembra so si zadali cilje na podlagi strateškega načrta. Cilji pokrivajo področja od skavtstva, odnosa do narave, domovine, duhovnosti, bližnjega, … Veliko ciljev je bilo doseženih, nekaj pa jih ostaja odprtih za prihodnje skavtsko leto. Seveda ni manjkalo smeha, duhovne poglobitve, iskrenosti in pravega skavtskega duha.

Ob koncu skavtskega leta se preveri tudi razpoložljivost voditeljev za prihodnje leto. V vsakem primeru je voditeljev (pre)malo, da bi zadostili vsem potrebam, ki so iz leta v leto večje. Otroci in mladi, kljub široki paleti ponudbe, potrebujejo trdno podporo v zgledu, pozitivnih vrednotah, zdravi akciji in seveda duhovni poglobitvi. To vrzel napolnjujejo skavti. Ena glavnih prioritet tako ostaja gradnja podmladka.

Preverba je kar prehitro minila: smeh, iskrenost, tudi solze, kitara in pesem, … Jutro je bilo čudovito, obsijano s soncem. Za zaključek je pot vodila v skavtsko sobo, ki jo je bilo potrebno nekoliko urediti. In za konec, po skavtsko, … pica :).

 Več: koroska2