Zamenjava zborov v PZD

Na 5. velikonočno nedeljo 24. aprila 2016 so se pri nedeljskih sv. mašah  v vseh župnijah  PZD  izvedle zamenjave  cerkvenih pevskih zborov. Z veseljem in pričakovanjem so se zbori podali na letošnjo prvo zamenjavo in na najboljši možni način povezali župnije mede seboj. Tako je Libeliški zbor prepeval na Kronski gori, Črneški zbor v šentjanžu, Ojstriški v Libeličah, Dravograjski v Črnečah, šempetrski na Ojstrici in Šentjanški v Dravogradu. Tudi otroški zbor župnije Dravograd je gostoval in sicer pri Sv. križu. Spontani aplavz je v marsikateri župniji nagradil delo in trud zborov. Posebej ponosni so bili otroci pri Sv. Križu, ko so tako občuteno zapeli navzočim vernikom. Tudi v Dravogradu so Šentjanške pevke navdušile farane, saj je njihov zbor spremljan s citrami.

Vsi zbori so se potrudili, da so ustvarili pravo duhovno razpoloženje za lažje poslušanje božje besede, ki je to nedeljo govorila o Jezusovi zapovedi ljubezni…”Novo zapoved vam dam, da se ljubite  med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!…in duhovnikove besede vzpodbude vernikom: bodite kristjani v svojem vsakdanjem življenju po zgledu, kot ga je dal Jezus…imejte med seboj ljubezen in ne nobene zamere, zavisti, sovraštva in ljubusumja.

pevci zamenjava