Zapisnik seje vseh ŽPS PZD – 5.10.2017

V branje ponujamo zapisnik seje vseh ŽPS PZD. veliko datumov prihajajočih dogodkov…

Pastoralna zveza Dravograd

Dne 5.10.2017

Šentjanž pri Dravogradu

 

Zapisnik vseh ŽPS iz župnij PZ Dravograd

 

Sestanek je bil 5.10.2017, ob 19.20 uri v Domu borcev Šentjanž

Sestanek je vodil: župnik moderator Igor Glasenčnik,

Strokovni sodelavci po službeni dolžnosti: patra Vili Lovše in Milan Bizant

Prisotni člani ŽPS, po seznamu liste prisotnosti, ki je priložena zapisniku.

Dnevni red;

 1. Molitev rožnega venca – ‘desetka’ za naše župnije
 2. Kratko poročilo Tajništva PZD (povzetek zapisnikov – pripravi ga.Jelka)
 3. Kratki pogled v urnike za letošnje veroučno leto
 4. Predstavitev novega pastoralnega leta (Krstna pastorala) ( župnik moderator)
 5. Zaključna Fatimska molitev pri Sv. Magdaleni 13.10. ob 19.00
 6. Birma v oktobru v naših župnijah
 7. Predstavitev jezuitske skupnosti v Radljah – kaj lahko nudijo našim župnijam (g.M.Bizant)
 8. Advent in Božič – skupna načrtovanja?
 9. Srečanja raznih skupin v župnijah PZD
 10. Srečanje Zakonskih jubilantov v novembru ?
 11. Srečanje pevskih zborov na Prevaljah 10.17
 12. Srečanje družin v aprilu 2018 – načrtovanje,gostje..
 13. Razni skupni predlogi, pobude…
 14. Zaključna molitev

 

 1. 1 točki;

Srečanje smo začeli z molitvijo rožnega venca »desetko« za naše župnije

K 2.točki

Pregledali smo zapisnike preteklih dogodkov.

K 3. točki

Gospod župnik je predstavil potek verouka v novem šolskem letu. Na tajništvu smo že v juniju izdelali predlog poteka verouka sedaj ko je še katehistinja Katja na porodniškem dopustu.

V Dravogradu je verouk v popoldanskem času ali ob sobotah, kar usklajeno poteka že vrsto let. Bile so v samem začetku pripombe, a se je vse uredilo že pred leti na najlepši možni način. V Šentjanžu pa je težava predvsem v tem, da starši zahtevajo verouk takoj po pouku, kar smo lahko zaenkrat rešili s pomočjo katehistinje Urške Glasenčnik, ki prihaja iz Slovenj Gradca.

V Libeličah in Črnečah skrbita za verouk gospod Franček in veroučiteljica Breda.

Največ težav je bilo na Ojstrici, kjer bomo za izvedbo verouka potrebovali zunanjo pomoč.

Za birmance 8.razreda v Šentjanžu bosta skrbela še animatorja Črt Epšek in Bernarda Javornik.

K 4. točki

Novo pastoralno leto ima naslov »Iz roda v rod«. Člani ŽPS-jev smo prejeli priročnike. Priročnik je namenjen  obravnavi posameznih tem na mesečnih srečanjih. Tema letošnjega pastoralnega leta je prenos vere iz roda v rod in kakšna je  vloga staršev, starih staršev in botrov pri verski vzgoji otrok.  Družina je pri katehetskem delu nenadomestljiva. Starši bi radi imeli versko vzgojene otroke, vendar niso pripravljeni sodelovati v takšnem obsegu, kot bi bilo potrebno in ne razumejo, da so prvi vzgojitelji v veri svojih otrok.

Vloga tajnikov po posameznih ŽPS-jih je, da se pri obdelavi tega gradiva aktivno vključujejo, člani ŽPS-jev pa redno prinašajo gradivo na srečanje.

K 5. točki

Zaključna Fatimska molitev, za katero smo se odločili že v aprilu, bo pri Sveti Magdaleni 13.10 ob 18.00 uri. Potekala bo v sklopu direktne priprave na birmo, birmance bomo vključili v molitveno občestvo. Podrobno so dosedanji dogodki v povezavi s Fatimsko Marijo in 100 obletnico Fatimskih prikazovanj že opisani v prejšnjih glasilih Studenec. Ponekod je bila udležba zlo lepa, spet drugod klavrna (npr.Črneče)

K 6. točki

Pripravo na birmo nam je predstavil g. Marko Kocuvan. Priprave na birmo so se začeli marca z duhovnim vikendom. Sledilo je devet srečanj preko celega leta z različnimi gosti. Pred sveto birmo pa bo še tridnevna priprava. V nedeljo je srečanje in pričevanje članov ansambla Svetnik, sledilo bo še srečanje oz.skušnja s škofom in srečanje z botri in molitvenimi botri.

K 7. točki.

Patra Milan in Vili sta predstavila kaj lahko jezuiti ponudijo našim župnijah in PZD. Poleti so prevzeli župnijo v Radljah, ob tem vodijo različne skupine in predavanja.

Ponudili so nam:

 • pomoč pri spovedovanju
 • osebne duhovne pogovore (vprašanja vere, vprašanja življenja)
 • predavanja po župnijah (za moške, za zakonce, za ločence, splošne teme iz duhovnega življenja)
 • vodenje skupine za može
 • vodenje skupine za ločene
 • srečanja v adventu ob četrtkih zvečer (štiri srečanja)
 • priprava na zakon (dvakrat letno)
 • vodenje zakonske skupine
 • vodenje skupine ovdovelih
 • srečanja ob božji besedi
 • prostovoljno delo mladih (priprava, spremljanje,..)
 • filmski večeri
 • predavanja s področja duhovnega življenja in življenja z Bogom
 • maše po posameznih župnijah

Določili smo datum prvega srečanja biblijske skupine ponedeljek 16.10. po večerni maši v Dravogradu.

Adventna priprava za celotno Pastoralno zvezo Dravograd bo potekala po razporedu:

 • v Dravogradu v petek 1.12 po sveti maši ob 18.30
 • v Šentjanžu v petek 12 po sveti maši ob 18.30
 • v Šentjanžu v petek 15.12 po sveti maši ob 18.30
 • V Dravogradu v petek 22.12 po sveti maši ob 18.30

Zadnje srečanje bo 29.12. po Božiču.

Pripravljeni so maševati po posameznih župnijah čez teden, če bodo maše naročene.

K 8 točki

V Šentjanžu bomo ohranili adventne sobotne večerne maše s sodelovanjem otrok, kot pripravo na Božič ob sobotah pri večerni sv.maši.

V Dravogradu se ohranjajo ‘svitne’ ob sredah zjutraj ob 6.00 uri (ob sobotah letos ne več). Po posameznih ŽPS-jih se bomo še natančno dogovorili o nošenju Marijinega kipca v družine, predvsem za ciljne skupine, kot so družine prvoobhajancev.

Na prvem srečanju  animatorjev, veroučiteljev in katehetov, ki bo 27.10  se bodo pogovorili o poteku kateheze pri verouku.

K 9. točki

Duhovna obnova za delivce obhajil bo 9.12. Datum srečanja ministrantov za celotno PZD bo določen naknadno.

Srečanje bralcev  bo v mesecu novembru v petek 17.11. ob 19.00 uri v Črnečah v župnišču.

Srečanje ključarjev bo v soboto 28.10 v Šentjanžu ob 19.30.

K 10 točki

Srečanje zakonskih jubilantov bo 19. 11.  v Šentjanžu.

K 11. točki

Srečanje pevskih zborov na Prevaljah je 22.10.2017. Tajniki morajo preveriti, če so vsi pregledali svoje zbore za okrogle obletnice, ker posamezniki prejmejo priznanje. 26.11. bo menjava pevskih zborov in bralcev.

 

K 12. točki

Lani je zelo lepo uspelo srečanje družin, zato ga ohranjamo in  bo 21.4 2018. Upamo, da iz tega srečanja zrase kakšna zakonska skupina. V zakonsko skupino so vabljeni vsi pari in ni starostne omejitve.  Posebej bomo povabili ciljno skupino prvoobhajancev.

K 13. točki

Tajništvo PZD se bo sestalo v torek 17.10. v Dravogradu.

Seje ŽPS po naših župnijah pa bodo:

V torek 24.10 ŽPS Dravograd

V torek 7.11 ŽPS Črneče

V torek 14.11 ŽPS Šentjanž

V torek 22.11 ŽPS Libeliče, Šempeter sporoči naknadni datum, najverjetneje v nedeljo po maši.

Zahvalne nedelje bodo potekale po naslednjem razporedu:

– 8.10 na Ojstrici,

– 29.10 pri Ožbaltu,

– 5.11 pri Svetem Petru in Šentjanžu,

-12.11 pri Sveti Jedrti ob 8.00 uri.

Tajnica ŽPS Dravograd Zofija Mager je predlagala, da bi se še bolj povezovali, saj taka razdrobljenost preveč utruja župnika moderatorja Igorja.

Srečanje smo zaključili s pogostitvijo ob 22.30 uri.

 

Zapisala tajnica ŽPS Šentjanž: Jelka Onuk