V pastoralni zvezi župnij Dravograd so se zgodili v tednu od 14. Aprila do 21. aprila pomembni dogodki. To je bil:

Teden molitve za duhovne poklice.

V župniji Dravograd smo za duhovne poklice molili  vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo.Molitev je vsak večer vodila ena skupina. Tako so se zvrstili: župnijski pastoralni svet, člani Karitas, molitvena skupina, bralci božje besede, mladi.

Molili smo zavzeto in prosili  Boga za vse, ki začutijo božji klic, da bi imeli pogum, da bi se odzvali nanj. V prošnjah in molitvah smo se zahvalili za duhovnike in jih priporočali v božje varstvo, da bi ostali trdni  v veri in svojem poslanstvu.

Udeležba faranov  je bila sicer bolj skromna, zato se lahko upravičeno vprašamo, kako verniki čutimo odgovornost za pomanjkanje duhovnih poklicev, koliko molimo in prosimo za nove duhovne poklice in če se zavedamo, da v prihodnosti lahko ostanemo brez duhovnika na župniji.

 

TAJNIŠTVO PASTORALNE ZVEZE ŽUPNIJ DRAVOGRAD

V torek 19 .aprila se je prvič sestalo Tajništvo pastoralne zveze  župnij Dravograd, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih župnij, imenovanih iz župnijskih svetov vseh šestih župnij in vsi trije duhovniki zveze Igor Glasenčnik-župnik moderator, Franček Kraner-župnik sodelavec, Marjan Banič-duhovni pomočnik in katehistinja Katja Epšek.

Prva seja Tajništva zveze ima zelo velik pomen za začetek skupnega enotnega  pastoralnega dela vseh šestih župnij zveze.

Župnik Igor je na seji  predstavil vidike pastorale sedaj v župnijah in izhodišča za prihodnje skupno delovanje v povezovanju in enotnem delovanju na posameznem področju pastorale: zakramentov (krsta, poroke, birme, bolniško maziljenje..), zakramentalov, (blagoslovi..), kateheze, pogrebov, urejenosti cerkva, šmarnične pobožnosti,, izobraževanja, vse na nivoju zveze.

Pomemben vidik enotnega delovanja v okviru zveze je tudi razpoložljivost prostorov za posamezne dejavnosti v župnijah.

Glede na realne možnosti, se bodo morale dejavnosti v prihodnje odvijati skupno na nivoju zveze za vse župnije, v posamezni župniji, ki bo imela prostor in razpoložljive sodelavce.

Tako bo Tajništvo zveze v prihodnje imelo odločilno vlogo pri skupnem načrtovanju, skupnih akcijah, skupnih srečanjih na nivoju zveze župnij. Tajništvo zveze bo  v prihodnje postalo v tesnem sodelovanju z župnikom ‘motor’, ki bo poganjal delo in versko življenje Pastoralne zveze šestih župnij Dravograd.

Tajništvo zveze bo delovalo in načrtovalo v duhu uprto na krovni dokument Pridite in poglejte,  na podlagi katerega se bodo izdelali pastoralni načrti župnij za prihodno delovanje.

 

IZOBRAŽEVANMJE ČLANOV ŽPS za naš Koroški naddekanat

V petek 19. aprila je potekalo v župniji Dravograd izobraževanje članov župnijskih svetov iz posameznih župnij Koroškega naddekanat, za pisanje pastoralnega načrta župnije na podlagi na krovnega dokumenta Pridite in poglejte. Izobraževanja se je udeležilo okoli 60 članov župnijskih svetov.

Izobraževanje so pripravili in vodili: naddekan Igor Glasenčnik, vodja pastoralne službe  mariborske nadškofije Jože Goličnik in dr. Vinko Potočnik z sodelavci.

Namen izobraževanja je bil praktično usposobiti člane župnijskih svetov za izdelavo načrta  pastoralnega dela v župnijah v prihodnje.

Izhodišče vsega načrtovanja je krovni dokument Pridite in poglejte in njegov temeljni Namen, ki se glasi:Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni.

Izobraževanje se je dobro izvedlo v prijetnem delovnem vzdušju. Pričelo se je z molitvijo novega papeža Frančiška, podan je bil duhovni del, način dela in izvedba praktičnega načrtovanja v skupinah na podlagi petih izzivov, ki jih prinaša PiP: K izvirom, Poklicanost in poslanstvo, Živa občestva, Sočutje in pravičnost,  Odpuščanje in sprava. Delo je bilo zaključeno z molitvijo in malico. Udeleženci izobraževanja so odšli domov zadovoljni in pripravljeni za načrtovanje pastoralnega  delo v svojih župnija.

V novi številki Družine pa se predstavlja na zadnji strani naš ŽPS Dravograd, ki je zapisal nekaj misli ob prebiranju dokumenta Pridite in Poglejte (PiP). Vredno branja in seveda premisleka, saj ta dokument ne velja samo za naše člane, ampak za vse, ki jim ni vseeno, kaj se bo v župniji v prihodnje dogajalo. Skpaj smo odgovorni za pastoralo v naši Pastoralni zvezi in seveda v posameznih župnijah.

                                     Irma Kladnik