ŽPS Kronska gora

Prisotni pa so bili:  g. župnik moderator Igor Glasenčnik in člani: Anton Gostenčnik, Branko Vidrih, Alojz Špegel, Simon Hartman, Miha Ošlak, Simon Korinšek, Janko Gnamuš, Darko Rotovnik, Štefan Ošlovnik, Franc Pirnat in Bernarda Javornik.

1. točka/ molitev

Srečanje  smo  začeli v cerkvi z  molitvijo pred Najsvetejšim.

2. točka/ Kratek vpogled v zapisnik zadnje seje

Ugotovili smo, da so bile izvedene vse takrat načrtovane aktivnosti v župniji.

3. točka/  Pogled v zapisnik Tajništva PZŽD (Bernarda)

Ker zaradi vodenja 6 župnij ni možno izvesti sestanka ŽPS v vsaki župniji, je bilo ustanovljeno Tajništvo pastoralne zveze župnij, v katerem sta zastopana po dva predstavnika vsake župnije.

Na prvem sestanku je bilo govora o potrebi po specializaciji duhovnikov na posameznih področjih: npr. en duhovnik za krstno pastoralo, en za pripravo na zakon, en za pastoralo bolnih, katehetinje naj bi prevzele pastoralo birmancev, itd.

Večji poudarek bo dan tudi na pastorali ob pogrebih, saj se zgodi, da so svojci, oz. pogrebci ob pogrebih čisto izgubljeni in bi dejansko potrebovali posebno skrb in vodenje. Na tem področju ne smemo izpustiti pastoralne priložnosti.

V vseh župnijah Pastoralne zveze je treba skrbeti za urejenost cerkva, kapelic in drugih znamenj. Razmišljali bomo v smeri kako uporabiti oz. preurediti morda določene obstoječe prostore in objekte za skupne  potrebe pastoralne zveze.

Pred nami je tudi pomembna naloga, da skupaj napišemo pastoralni načrt za daljše obdobje.

4. točka/ Izobraževanje PiP-a – iz knjižice PP (žpk Igor)

Temo nam je predstavil g. župnik. Ob tem smo se vprašali: kaj je v naši župniji najbolj problematično? Je to osip nekoč stalnih obiskovalcev nedeljskih maš?

5. točka/ Priprava lepe nedelje/ 30. 6. ob 9.30 uri

Na sestanku smo se pogovarjali o pripravah in izvedbi lepe nedelje

– v petek, 28. 6.  čiščenje in krašenje cerkve,

– vsak se v pripravo in sam potek lepe nedelje vključi na ustaljen način

– v soboto, 29.6.2013  ob 10. uri slovesna sveta maša

– slovesnost lepe nedelje s procesijo, 30.6.2013

Gospodinje poskrbijo za pogostitev s pecivom po maši, poskrbljeno bo za pogostitev pevcev in godbe, za vse žejne  bo pri »šanku« pijača po zelo zmernih cenah.

– lepa nedelja pri sv. Ožbaltu bo 4. avgusta, po lepi nedelji pa tam začnejo z obnovitvenimi deli na ostrešju cerkve.

Blagoslov obnovitvenih del bo na zahvalno nedeljo.

6. točka/ Prihajajoči Oratorij

Oratorij bo v Šentjanžu potekal od 15. do 20. julija  Starši še lahko prijavijo svoje otroke za nekoliko drugačno, a kvalitetno preživljanje počitniških dni.

7. točka/ Določitev naslednje seje ŽPS

Naslednjič se bomo najverjetneje srečali v drugi polovici meseca septembra.

8. točka/ Zaključna molitev

Sestanek smo zaključili ob 22. uri

Zapisala: Bernarda Javornik