Župnija Libeliče

Župnijska cerkev sv. Martina v Libeličah

Župnija Libeliče ima za svojega zavetnika sv. Martina. Nastala je na področju še starejših pražupnij: Šmihela Pri Pliberku in Šmartna Pri Slovenj Gradcu. Zgodovinar Singer postavi nastanek libeliške župnije med leti 1132 in 1154. Zgrajena je v baročnem slogu, tudi oltarji. Prvotna cerkev pa je bila romanska. V glavnem oltarju se nahaja kip sv. Martina, nad zavetnikom pa je podoba sv. Filipa, na desni strani je kip sv. Luka, evangelista z volom, na levi strani pa kip sv. Valentina z božjastnim človekom. V cerkveni ladji sta še dva stranska oltarja: na levi srani Marijin oltar s Simonom in Judom Tadejem ter na desni starni Marjetin oltar s sv. Antonom Padovanskim in sv. Antonom Puščavnikom. Čudovita je tudi baročna prižnica z rezbarijami in angelčki.

Iz prve polovice 12. stol. je ostala lepo ohranjena okrogla kostnica; v spodnjem delu se nahajajo kosti, v zgornjem – nadzemeljekem delu pa je bil svoj čas prostor za bogoslužje. / Zavod za spomeniško varstvo Maribor je odstranilo kamniti oltar in ga vgradilo za stpnice pri vhodu v kostnico/. Na zunanji strani pri vhodu pa so pozidali zanimivo prižnico.

Do prve polovice 18. stol je velik del slov. ozemlja spadal pod oglejski patriarhat. K libeliški pražupniji so pripadale naslednje podružnice: Potoče /Avstrija/, Črneče, Št.Janž pri Dravogradu s podružnico Sv. Jedrt, Marija na jezeru /Prevalje/, Strojna, Kotlje; sedaj vse samostojne župnije.

Dodaj odgovor