Fatimska molitev pri Sv. Magdaleni – 13.10.2017

Tudi v naši PZD smo v petek  13.  oktobra s sklepno slovesnostjo ( ki je bila 6. v sklopu molitvenih čaščenj fatimske Marije vsakega 13. mesecu, od 13. maja do 13. oktobra pri določenih kapelicah v PZD – o katerih je bilo že napisano ) pri  Sv. Magdaleni počastili Marijo fatimsko ob 100. obletnici njenega prikazovanja v Fatimi. V toplem oktobrskem popoldnevu, ki se je kmalu prevesil v čudovit, milosten večer, se je pri Magdalenski cerkvi zbralo lepo število Marijinih častilcev, z birmanskimi pripravniki in njihovimi starši v sredini. Marijo smo najprej  počastili, se ji zahvalili in jo prosili z fatimsko molitvijo, nato pa smo se še posebej v sv. maši obrnili nanjo s prebiranjem prošenj, ki smo jih verniki napisali ob slovesnosti sprejemu kipca fatimske Marije 13. maja v našo PZD, tu pri sv. Magdaleni. Iskrene prošnje in zahvale k Mariji so se iz naših ust dvigale, preko nje- naše matere, k njenemu sinu Jezusu. Še posebej smo prosili za  vse naše birmanske pripravnike in jih njej izročili.

S to sklepno slovesnostjo se je v naši PZD sicer zaključilo občestveno češčenje fatimske Marije vsakega 13. v mesecu na različnih krajih PZD, vendar to naj ne ostane samo kot lepa slovesnost, ki smo jo opravljali, ampak, naj bo to prebuditev vseh nas k živi veri in k vsakdanji molitvi ( osebni, občestveni… ) rožnega venca tako kot nas je učila fatimska  Marija.

I.K.