Teden molitve za duhovne poklice

S. Štefka Klemen OSU: V vsakem izmed nas naj bi teden molitve prebudil in okrepil zavest, da sem osebno odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev

Od tretje do četrte velikonočne nedelje imenovane tudi nedelja Dobrega pastirja, bo v Cerkvi na Slovenskem potekal Teden molitve za duhovne poklice. Poklicali smo s. Štefko Klemen OSU in jo prosili, da za Radio Vatikan predstavi namen tedna, kakor tudi posamezne pobude, ki bodo v tem času potekale.

»Poklici znamenje upanja« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali od 14. do 21. aprila. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 21. aprila, ko se bomo pridružili svetovnemu jubilejnemu, 50. molitvenemu dnevu za duhovne poklice. Zanj je še zaslužni papež Benedikt XVI. napisal posebno poslanico, v kateri govori o »Poklicih kot znamenjih upanja, utemeljenega v veri«.

V poslanici nas zaslužni papež spomni na razlog ustanovitve svetovnega dneva molitve. »Problem zadostnega števila duhovnikov, neposredno vpliva na vse vernike: ne samo zato, ker je od njih odvisna religiozna prihodnost krščanske skupnosti, ampak tudi zato, ker je ta problem natančen in neizogiben pokazatelj živosti vere in ljubezni posamezne župnije in škofijskih občestev ter je odraz duhovnega zdravja krščanskih družin. Kjer ljudje evangelij velikodušno živijo, tam najdemo številne duhovniške in redovniške poklice« (papež Pavel VI., radijsko sporočilo z dne 11. aprila 1964).

V nadaljevanju govori o temelju vsakršnega upanja, ki je v tem, da nas Bog nikoli ne zapusti in ostaja zvest svojim obljubam. Iz tega razloga v vsakem pozitivnem ali negativnem položaju gojimo trdno upanje. Končno se obrača na mlade in jim spregovori o Jezusovem klicu.

»Slediti Kristusu pomeni izročiti lastno voljo Jezusovi volji in mu resnično dati prednost na vseh področjih našega življenja: v družini, pri delu, v osebnih interesih in v nas samih. Pomeni v celoti predati svoje življenje njemu, živeti v globoki intimnosti z njim, vstopiti skozenj v občestvo z Očetom in Svetim Duhom ter posledično z našimi brati in sestrami«.Ta predanost se lahko zgodi v molitvi.

Teden molitve je torej intenziven čas za nas, že poklicane: da v sebi poglobimo dar Božjega klica, prenovimo našo zavzetost v Božji službi ter postanemo prepričljivi »klicarji«. Teden molitve je klic vsakemu verniku, da poživi v sebi krstno milost in prenovi vero v Kristusa, ki ga je poklical, da postane »priča Božjih del«.

V vsakem izmed nas naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje. Molili bomo torej za nove diakonske, duhovniške, redovniške in misijonske poklice, prosili pa bomo tudi za stanovitnost in svetost že poklicanih.

V tednu molitve bodo v župnijah posebej oblikovana dnevna bogoslužja. Pri tem nam bo v pomoč knjižica, ki so jo pripravili v celjski škofiji. V knjižici najdete za vsak dan v tednu kratek nagovor ter prošnje vernikov. V drugem delu knjižice je pripravljena kateheza in molitvena ura za duhovne poklice. Več molitvenih predlog najdete na spletni strani Centra za duhovne poklice.

V Mariboru smo za teden molitve pripravili kar precej dogodkov.Največ jih bo potekalo v Slomškovi stolnici:

– Središče bo vsak večer sveta maša pri kateri bodo sodelovali različni predstavniki: tako sestre redovnice, kakor tudi člani molitvenih skupin; pred večerno mašo bo rožni venec za duhovne poklice, po maši pa adoracija pred izpostavljenim Najsvetejšim. K molitvi so posebej povabljene družine.

V nedeljo, 14. aprila popoldne bo potekalo škofijsko srečanje molivcev. Začetek srečanja bo v stolnici ob 15. uri, zaključek pa ob 17.45 s sveto mašo v Alojzijevi cerkvi, ki jo bo daroval upokojeni pomožni škof dr. Jožef Smej.

– Osrednje dogajanje bo v četrtek, 18. aprila. Ob 19h bo sveto mašo v stolnici daroval mariborski nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek. Sodelujejo pa župnijski animatorji za poklice. Po sveti maši pa bo v Slomškovi dvorani pogovor o skupnih prizadevanjih za duhovne poklice v nadškofiji. G. nadškof se bo pogovarjal z mladimi, predstavniki družin, župnijskimi animatorji, molivci in člani ŽPS.

Verujemo, da Bog tudi danes zadosti mladih kliče v duhovne poklice; prepričani pa smo, da je pri odgovoru na klic molitev odločilnega pomena, zato vabimo k molitvi vse ljudi dobre volje.