Teden zaporov

Od 17. do 23. novembra po vsem svetu različne krščanske cerkve in skupnosti skupaj s katoliško Cerkvijo zaznamujejo teden zaporov. Letošnji nosi naslov Stati v luči, ki je vzet iz odlomka nedeljskega prvega berila iz Knjige preroka Malahija 3. poglavje, vrstica 20: “Vam teden zaporovpa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih.” V tednu zaporov se spominjamo potreb vseh, ki jih v življenju zaznamujejo kazniva dejanja in kazen zapora: žrtve, zaprte osebe in svojce obeh, zaposlene v kazenskopravnemu sistemu, prostovoljce in vse druge, ki so kdaj žrtve in drugič lahko storilci. Vsak dan v tednu zaporov se z molitvijo spomnimo določene skupine ljudi. Hkrati smo vsi povabljeni, da v tednu zaporov storimo vsaj eno dejanje za te osebe.

Molitev tedna zaporov: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.