V Vatikanu se je začel konklave; prvi dim črn

Danes se je začel konklave za izvolitev 266. Petrovega naslednika. Že dopoldne ob 10. uri je v vatikanski baziliki sv. Petra dekan kardinalskega zbora Angelo Sodano daroval sveto mašo za izvolitev papeža (Pro Eligendo Papa). Somaševali so tudi drugi kardinali, tako volivci kot nevolivci.

Popoldne pa se je 115 kardinalov volivcev zbralo v apostolski palači. Iz Doma sv. Marte, kjer bodo nastanjeni ves čas potekanja konklava, so se najprej odpravili v Pavlinsko kapelo. Od tam se je ob 16.30 začel slovesen sprevod proti Sikstinski kapeli. Obred vstopa v konklave se je pričel z znamenjem križa. Prvi kardinal po redu, to je Giovanni Battista Re, je izgovoril besede: »Vsa Cerkev, ki se nam pridružuje v molitvi, nenehno kliče milost svetega Duha, da bi mi izbrali vrednega Pastirja vse Kristusove črede. Gospod naj vodi naše korake po poti resnice, da bomo po priprošnji blažene Marije, vedno Device, svetih apostolov Petra in Pavla in vseh svetnikov delali vedno to, kar mu je všeč.« Po uvodnih besedah se je oblikovala procesija. Za križem so se zvrstili pevci in ceremonijerji, nato tajnik kardinalskega zbora in kardinal, ki je kasneje vodil meditacijo. Za njimi so šli najprej kardinali iz reda diakonov, nato pa še kardinali iz reda duhovnikov in škofov. Njim so sledili diakon z evangelijarjem, kardinal, ki je vodil obred, ter papeški ceremonijer.

Med sprevodom so pevci in kardinali peli litanije vseh svetnikov. Ko so prispeli v kapelo in je vsak kardinal zavzel zanj predvideno mesto, pa je sledila še pesem Veni Creator na čast Svetemu Duhu. Obred se je nadaljeval s prisego kardinalov volivcev ob evangelijarju in v prisotnosti vseh, ki so sodelovali v slovesni procesiji. Še preden je prisegel vsak kardinal posebej, so vsi skupaj glasno prebrali besede celotne prisege: »Mi vsi in vsak posebej kardinali volivci, navzoči na teh volitvah papeža obljubljamo, se zavezujemo in prisegamo, da se bomo zvesto in natančno držali vseh predpisov Apostolske konstitucije papeža Janeza Pavla II. Universi Dominici Gregis, ki jo je izdal 22. februarja 1996. Prav tako obljubljamo, se zavezujemo in prisegamo, da se bo kdorkoli od nas, ki bo po božjem načrtu izbran za rimskega papeža, trudil zvesto opravljati petrinsko službo pastirja vesoljne Cerkve in bo celovito in vztrajno zagovarjal ter branil duhovne in časne pravice ter svobodo Svetega sedeža in od tega nikoli odstopil. Predvsem pa obljubljamo, se zavezujemo in prisegamo, da bomo nadvse zvesto in pred vsemi, tako kleriki kot laiki, ohranjali tajnost o vsem, kar zadeva izvolitev rimskega papeža in o tem, kar se dogaja na kraju izvolitve, kar neposredno ali posredno zadeva volitve; da na noben način ne bomo prekršili te skrivnosti niti med volitvami niti po izvolitvi novega papeža, razen če ne bo dano izrecno dovoljenje samega papeža; da ne bomo nikoli podpirali nobenega vmešavanja, nasprotovanja ali kakršnekoli oblike poseganja, s katerim bi se svetne oblasti kateregakoli reda ali stopnje ali katerakoli skupina ljudi ali posamezniki hoteli vmešavati v volitve rimskega papeža.«

Po končani prisegi je papeški ceremonijer, msgr. Guido Marini, izrekel besede ‘extra omnes’. Ob le-teh so vsi, ki ne sodelujejo na konklavu, zapustili Sikstinsko kapelo. V njej sta razen kardinalov volivcev ostala le papeški ceremonijer Marini in kardinal Prosper Grech, ki je bil zadolžen, da vodi meditacijo o nalogi, ki jih čaka na konklavu. Ta je sledila takoj zatem. Potem sta iz kapele odšla še onadva in vrata so se zaprla.Na vrsti prvi je bil prvi krog glasovanja. Ob 19.15 je sledila molitev večernic. Črni dim, ki se je okoli 19. 45 pokadil iz dimnika sikstinske kapele je naznanil, da še niso izbrali novega papeža. Potem so se kardinali vrnili v Dom sv. Marte. Tako se v Vatikanu sklenil prvi dan konklava.

Jutri se bodo kardinali ponovno zbrali v Pavlinski kapeli ob 8.15, ko bodo skupaj obhajali sveto mašo. Ob 9.30 pa bodo vstopili v Sikstinsko kapelo. Po molitvi bosta sledila dva kroga glasovanja. Ob 12.30 se bodo vrnili v Dom sv. Marte, kjer bo ob enih kosilo. Ob štirih popoldne bodo ponovno odšli v Sikstinsko kapelo. Sledila bosta še nadaljnja dva kroga glasovanja. Ob 19.15 bodo ponovno sklenili z molitvijo večernic in se nato vrnili v Dom sv. Marte.