Vrednost svete maše

Kristjani sveto mašo prepogosto jemljemo premalo resno. Če bi se zavedali milosti, ki jih prejmemo s poglobljenim obiskom svete maše, bi se v cerkvi gotovo oglasili pogosteje. Tukaj nekaj misli o sveti maši.

1. Vsaka maša nam najbolj izprosi odpuščanje pred Božjo pravičnostjo, zato bodo tvoja največja tolažba ob smrtni uri maše, ki si jim prisostvoval v življenju

2. Vsaka maša zmanjša časne kazni, ki jih moramo odplačevati ali v vicah ali s trpljenjem na tem svetu. Odvisno je od večje ali manjše gorečnosti pri sveti maši.

3. Maša zadosti za mnoge naše vsakdanje malomarnosti.

4. Maša odpusti male grehe, ki se jih nismo nikoli spovedali, a smo se jih kdaj pokesali.

5. Maša zelo zmanjša oblast hudobnega duha nad človekom

6. Z mašo lahko najbolj učinkovito pomagamo dušam v vicah

7. Ena sama maša v življenju ti bo bolj koristila kakor veliko maš, ki bi se zate opravile po smrti (če se sploh bodo)

8. Maša te lahko obvaruje mnogo nevarnosti in nesreč vsak dan

9. Po maši prejmeš blagoslov, ki ti zelo pomaga v tvojih vsakdanjih zadevah tudi časnega značaja

10. Več velja ena sama maša, kakor postiti se ob kruhu in vodi vse življenje (Sv. Leonard)

Priporočamo branje knjige Marija Simma: Moja srečanja z dušami v vicah.