Zanimivost – obhajanje velike noči v prihodnjih letih

Kdaj bomo obhajali veliko noč v prihodnjih letih, vse tja do leta 2050.

Velika noč – datum

Velika noč se praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni.
Datum Velike noči je po letih v spodnji tabeli

2006 – 16. april

2021 – 4. april

2036 – 13. april

2007 – 8. april

2022 – 17. april

2037 – 5. april

2008 – 23. marec

2023 – 9. april

2038 – 25. april

2009 – 12. april

2024 – 31. marec

2039 – 10. april

2010 – 4. april

2025 – 20. april

2040 – 1. april

2011 – 24. april

2026 – 4. april

2041 – 21. april

2012 – 8. april

2027 – 28. marec

2042 – 6. april

2013 – 31. marec

2028 – 16. april

2043 – 29. marec

2014 – 20. april

2029 – 1. april

2044 – 17. april

2015 – 5. april

2030 – 21. april

2045 – 9. april

2016 – 27. marec

2031 – 13. april

2046 – 25. marec

2017 – 16. april

2032 – 28. marec

2047 – 14. april

2018 – 1. april

2033 – 17. april

2048 – 5. april

2019 – 21. april

2034 – 9. april

2049 – 18. april

2020 – 12. april

2035 – 25. marec

2050 – 10. april